Neurovizuální program

Neurovizuální program je zaměřen na komplexní kognitivní diagnostiku a trénink, který zahrnuje testování celistvosti obrazu přicházejícího z očí do mozku a 3D vidění, které je pro člověka stěžejní pro komplexní interakci s okolím, rozpoznávání lehkých změn mimiky ve tvářích (například klientů, protihráčů, pacientů) a drobných reakcí.

Neurovizuální trénink napomáhá ke zrychlení přenosu vjemů mezi mozkem a zrakem, a tím k celkovému:

  • zbystření smyslů,
  • rychlejším reakcím,
  • zvýšení schopnosti soustředění,
  • a kvalitnějšímu spánku.

Diagnostika

Měření probíhá na přístroji Senaptec Sensory Station, který je prvním na světě svého druhu a v České republice jej využíváme jedině my. Pomocí sedmi testů vyhodnotíme všechny vaše funkce zraku a zpracování zrakových vjemů.

Výsledek diagnostiky

Výsledkem je mapa, která ukazuje, v jakém poměru je využíván zrak, zraková dráha i mozek a porovnáváme váš výkon vzhledem k výkonu osob ve stejné věkové kategorii a pohlaví. Na základě získaných dat vám sestavíme individuální tréninkový plán, který plně odpovídá vašim požadavkům a nárokům.

Trénink

Na základě výsledků obdržíte individuální tréninkový plán v aplikaci iSenses, který bývá upravován na základě kontrolních diagnostik vždy tak, aby vyhovoval vašim aktuálním požadavkům. Samotné cvičení vám zabere zhruba 10 minut denně.

Základní program je rozložen do 3 měsíců.

 

Podle počátečního stavu zraku a mozku lze u 80 % klientů dosáhnout za 3 měsíce ideálního nastavení okohybných svalů a průběžného zlepšení výsledků vnímání a vyhodnocování informací.

Věříme, že se to povede i vám.

 

Vision Help Kit neboli VHK je unikátní sada pomůcek a měsíční cvičební plán přístupný v aplikaci iSenses. Měsíční cvičební plán se skládá ze 4 týdenních na sebe navazujících tréninkových plánů. Sada pomůcek a cvičení jsou vytvořeny pro první pomoc a rozhýbání okohybných svalů. Je navržena tak, že není potřeba diagnostikovat váš stav a může být úplným řešením pro zlepšení funkčnosti vašeho zrakového systému.

K sadě je možné si dokoupit navazující cvičební plán.

V případě vašeho zájmu o dlouhodobější spolupráci je nutné podstoupit vstupní diagnostiku neurovizuálního systému a nastavit tréninkové plány individuálně. Více informací se dozvíte v záložce Neurovizuální program.

 

Spánkový program

Až 60 % populace zažívá problémy se spánkem a následně trpí únavou, roztěkaností, snížením výkonu, změnami nálad a podrážděností.

Spánkový program je nastaven tak, abyste si našli ideální spánkový režim a abyste se naučili zásady spánkové hygieny. Nejen teoreticky, ale hlavně prakticky je aplikovat do vašeho života. Budete opět snít a nabírat sílu během kvalitního spánku.

 

Program probíhá dle zvoleného typu v několika fázích:

1. Základní online diagnostika

Základní diagnostika spočívá ve vyplnění a vyhodnocení série online dotazníků zaměřených na spánek, spánkové návyky a dopady nekvalitního spánku na každodenní fungování.

2. Hloubková diagnostika

Během hloubkové diagnostiky v průběhu dvou týdnů otestujeme pomocí aktigrafického měření spánkový režim klienta.

3. Projdeme si výsledky a vybereme nejvhodnější program

Dle zvolené formy diagnostiky nastavíme individuální tréninkový plán, který je přístupný v aplikaci iSenses. My vás v tom nenecháme.

Diagnostika probíhá vždy dle zvoleného programu. Nejčastěji se jedná o vyhodnocení online dotazníků a hloubkové měření režimu spánku. Diagnostika bývá zakončena rozhovorem s odborníkem.

Vždy záleží na vámi vybraném programu. Celý individuálně navržený spánkový program obvykle běží 2,5 měsíce.

Sleep Help Kit neboli SHK je unikátní sada pomůcek a měsíční plán přístupný v aplikaci iSenses pro nastavení základních pravidel spánkové hygieny vedoucích ke kvalitnímu spánku. Měsíční plán se skládá ze 4 týdenních na sebe navazujících doporučení.

SHK vás naučí, jak aplikovat základní pravidla pro kvalitní spánek. Je možné se dále domluvit na individuální spolupráci. SHK vám pomůže vyřešit základní potíže se spánkem a s našimi odborníky se budete moci zaměřit na pokročilejší spolupráci. Více informací najdete v záložce Spánkový program.